Những quy định nghỉ phép trong năm mới nhất đối với người lao động năm 2022

Nghỉ phép là một trong những quyền lợi của người lao động, và được mọi người đặc biệt quan tâm bởi đây là những quyền lợi chính đáng mà người lao động được hưởng. Vậy nghỉ phép được quy định như thế nào ? Điều kiện để được nghỉ phép năm, Số ngày nghỉ phép năm của người lao động hay Trường hợp nào được tính thêm thời gian đi đường khi nghỉ phép năm?

Nguồn TVPL: Nghỉ Phép Năm Và Những Điều Cần Biết! | TVPL

Những quy định nghỉ phép trong năm mới nhất đối với người lao động năm 2022 như thế nào?

Điều kiện để được nghỉ phép năm

Theo quy định của pháp luật tại Điều 113 và Điều 114 Bộ luật lao động năm 2019 quy định điều kiện để được nghỉ phép năm của những người lao động phải có đủ 12 tháng làm việc trở lên theo quy định cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm (còn gọi là nghỉ phép năm), khi đủ điều kiện hưởng phép năm thì người lao động nghỉ phép sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động mà các bên đã thỏa thuận và giao kết như sau:

 • Người lao động khi làm việc trong điều kiện bình thường đơn giản nhất thì sẽ được nghỉ phép năm thông thường là mười hai ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần.
 • Đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được nghỉ phép năm mười bốn ngày làm việc.
 • Đối với người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được nghỉ phép năm là mười sáu ngày.

Hằng năm, nếu người lao động đủ điều kiện để nghỉ phép năm thì sau khi tham khảo ý kiến của những người lao động người sử dụng lao động khi cho người lao động nghỉ phép năm thông báo trước cho người lao động theo quy định.

Pháp luật cho phép người lao động và sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động về ngày nghỉ hằng năm nếu cả người sử dụng và người lao động đều thỏa thuận và thống nhất là gộp ngày nghỉ phép cho người thành ba năm nghỉ một lần hoặc người lao động có thể lựa chọn nghỉ nhiều lần trong năm không bắt buộc phải nghỉ trong năm đó nếu đã quy định rõ về ngày nghỉ phép năm.

Chế độ thanh toán phép năm

Về thời gian nghỉ phép

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. (Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019).

 • Cán bộ, công chức có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ phép gộp tối đa 3 năm một lần và chỉ được thanh toán 1 lần tiền nghỉ phép năm, thay vì nghỉ phép của năm nào chỉ được thanh toán trong năm đó như quy định trước đây.
 • Như vậy tùy vào từng trường hợp mà người lao động, cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở điều kiện công việc có tính chất ra sao mà sẽ được hưởng số ngày nghỉ khác nhau.

Ngoài ra, tại Điều 114 có quy định thêm về việc tăng ngày nghỉ hằng năm dựa theo thâm niên làm việc, theo đó nếu người lao động, cán bộ, công chức viên chức cứ làm việc đủ 5 năm mà làm việc cho người sử dụng lao động khi đó số ngày nghỉ hằng năm được tính như tại điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 được cộng thêm 1 ngày nghỉ hằng năm.

Số ngày nghỉ phép năm của người lao động

Cụ thể, theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 • 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt

Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

 • Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 Bộ luật Lao động 2019) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.
 • Toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 nếu người lao động tiếp tục làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

 Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc quy định như sau:

Có thể thỏa thuận nghỉ phép năm gộp tối đa 3 năm/lần

 • Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Quy định tạm ứng tiền lương khi nghỉ phép năm

 • Khi nghỉ phép năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định.
 • Cụ thể, khi nghỉ phép năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Trường hợp được tính thêm thời gian đi đường khi nghỉ phép năm

 • Khi nghỉ phép năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ phép năm

 • Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 Bộ luật Lao động 2019 nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.
 • Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019.
 • Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.
 • Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.
 • Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.
 • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 • Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.
 • Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.
 • Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

Tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, tiền lương ngày nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác

 • Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 do hai bên thỏa thuận.
 • Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương. 
 • Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Câu hỏi liên quan

Nghỉ giữa giờ: làm ca liên tục 06 tiếng được nghỉ 30 phút (ca ngày) và 45 phút (nếu có ít nhất 03 giờ làm đêm hoặc làm việc vào ban đêm); Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc; Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người Nghỉ với việc thực hiện thiên chức làm mẹ của lao động nữ Kết hôn Con đẻ, con nuôi kết hôn Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết
Xem thêm
Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ
Xem thêm
Tết Dương lịch (01/01 dương lịch): 01 ngày Tết Âm lịch: 05 ngày Ngày Chiến thắng (ngày 30/4 dương lịch): 01 ngày Ngày Quốc tế lao động (ngày 01/5 dương lịch): 01 ngày Ngày Quốc khánh (ngày 02/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau): 02 ngày; Ngày Quốc khánh (ngày 02/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau): 02 ngày;
Xem thêm
doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định trên thì việc công ty có đặt vé khứ hồi cho cả 2 lần đi lại này để họ về 2 lần trong năm thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Xem thêm
người lao động làm việc có đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương Người lao động được nghỉ 12 ngày làm việc đối với công việc làm trong điều kiện bình thường Người lao động được nghỉ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Người lao động được nghỉ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Xem thêm
Xin nghỉ phép năm, người lao động làm đủ năm cho một người sử dụng lao động sẽ dành cho 12 - 16 ngày phép/năm. Xin nghỉ không hưởng lương, người lao động khi nghỉ chăm sóc bố mẹ ốm dài ngày có thể chọn phương án xin nghỉ không lương.
Xem thêm
Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương được trả tiền lương ít nhất bằng 300% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm chia cho số ngày làm việc bình thường
Xem thêm
người lao động khi nghỉ phép năm thì sẽ được hưởng nguyên lương chưa đến kỳ trả lương, chủ thể là người lao động nghỉ hằng năm còn được tạm ứng tiền lương người lao động cũng có thể được hỗ trợ thêm tiền tài xe và tiền lương khi nghỉ phép Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm trong trường hợp này sẽ do hai bên là người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận
Xem thêm
Trường hợp người lao động không sử dụng hết số ngày nghỉ hàng năm thì không được thanh toán tiền lương Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ
Xem thêm
Chi phí lương cho số ngày phép vượt quy định hiện hành mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh sẽ được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Xem thêm
Chủ đề:
Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!