Chính sách Quyền riêng tư

Health News hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách Quyền riêng tư này sẽ cho bạn biết chúng tôi sẽ thu thập những thông tin nào về bạn và về việc bạn sử dụng trang Health News và các dịch vụ. Chính sách Quyền riêng tư này cũng sẽ giải thích về các lựa chọn mà bạn có đối với cách mà thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ những thông tin đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Quyền riêng tư này một cách cẩn thận.

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng đối với các trang web được Health News sở hữu và vận hành hướng đến những khách hàng (không chuyên) sử dụng vì mục đích phi thương mại của cá nhân, gia đình hay hộ gia đình, bao gồm phiên bản tối ưu cho thiết bị di động với những thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua trang web Health News, như hình thức “Dịch vụ”.

Trừ những chỗ có ghi chú, những tuyên bố trong Chính sách Quyền riêng tư này về trang web Health News cũng được áp dụng với các tổ chức khác gắn với Hello Health Group. Nếu không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hay tiết lộ những thông tin về bạn và các dịch vụ bạn sử dụng như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng của Health News như một bản hợp đồng giữa chúng tôi và người sử dụng dịch vụ. Khi chấp nhận Điều khoản sử dụng của Health News, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Quyền riêng tư này và Chính sách cookies và đồng ý để chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn ở Việt Nam hoặc bất cứ khu vực tài phán nào nơi chúng tôi hiện diện.

VietJack Team!