Biển báo và cách nhận diện đường hai chiều?

Biển báo và cách nhận diện đường hai chiều?

Trả lời

Phân biệt đường 1 chiều ,2 chiều và đường đôi.

Đường 2 chiều là gì?

Đường hai chiều là đường dùng chung cho cả chiều đi và về trên cùng một phần đường xe chạy mà không có dải phân cách, theo quy định tại Điều 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT (đã có hiệu lực từ 01/07/2020) về báo hiệu đường bộ.

Các loại biển báo 2 chiều cần đặc biệt chú ý

Biển báo đường hai chiều có số hiệu biển báo: W.204

  • Tên gọi biển báo: Đường hai chiều
  • Chi tiết báo hiệu: Biển báo hiệu đường 2 chiều để báo trước sắp đến đoạn đường vì lý do đang còn trong thời gian sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường nên phải giải quyết đi lại của phương tiện phía đường còn lại hay để báo trước đoạn đường đôi tạm thời hay thường xuyên nên các chiều xe đi và về phải đi chung.
  • Các đoạn đầu và cuối đường có dải phân cách giữa để chuyển tiếp sang đường đi chung hai chiều hay đến khi hết đoạn đường một chiều cũng sẽ phải đặt biển số 204.

  

  • Biển báo giao thông W234 là biển báo có công dụng để báo hiệu với người điều khiển phương tiện tham gia lưu thông rằng phía trước giao nhau với đường hai chiều.