Biển báo tốc độ gồm những loại nào?

Biển báo tốc độ gồm những loại nào?

Trả lời

Biển báo tốc độ. Tốc độ tối đa. Tốc độ tối thiểu | TLX 006

Biển báo tốc độ là gì?

Biển báo tốc độ là những loại biển quy định về mức độ được phép di chuyển của các phương tiện giao thông. Hoặc quy định về những vấn đề liên quan tới tốc độ mà người tham gia giao thông cần lưu ý trong khi di chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào khi tham gia giao thông trên đường theo quy định.

Các loại biển báo tốc độ và cách phân biệt cụ thể

Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều loại biển báo tốc độ, để biết cách phân biệt và tránh nhầm lẫn giữa các loại biển này các bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây:

Loại biển thông báo giới hạn tốc độ cho phép

  • Biển báo tốc độ tối đa cho phép

Biển báo tốc độ tối đa cho phép được quy định theo số hiệu 127. Biển P.127 là loại biển hạn chế tốc độ với hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy quá tốc độ được ghi trên biển đặt tại tuyến đường đó, trừ những phương tiện được ưu tiên.

Theo đó, nhóm biển P.127 còn có một số loại biển báo tốc độ mang số hiệu sau:

Biển P.127a: Đây là biển thông báo km/h tối đa cho phép về ban đêm.

Biển P.127b: Loại biển ghép km/h tối đa cho phép trên từng làn đường.

Biển P.127c: Loại biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo từng phương tiện và trên mỗi làn đường cụ thể.

  

  • Loại biển tốc độ tối thiểu cho phép

Tương tự như loại biển trên, biển báo tốc độ tối thiểu cho phép cũng mang một số hiệu, cụ thể là R.306. Biển R.306 có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ thấp hơn con số được ghi trên biển, đơn vị cũng là km/h. 


Loại biển quy định hết hạn chế tốc độ giới hạn

  • Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa

Loại biển này mang số hiệu theo quy định là R.134. Đây là biển báo cho người tham gia giao thông biết đã hết đoạn đường bị hạn chế tốc độ tối đa. Bắt đầu từ vị trí đặt R.134 thì các xe được di chuyển với tốc độ lớn hơn nhưng trong tốc độ tối đa theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

  • Loại biển báo hết hạn tốc độ tối thiểu

Biển báo hết hạn tốc độ tối thiểu được quy định với ký hiệu là R.307. Từ điểm đặt loại biển báo này, các phương tiện là xe cơ giới sẽ được phép chạy chậm hơn so với số km/h được ghi trên biển nhưng không được gây cản trở giao thông.