Biển báo hiệu vách núi nguy hiểm W223a,b là biển nào?

Biển báo hiệu vách núi nguy hiểm W223a,b là biển nào?

Trả lời

Biển cảnh báo vách núi nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì?

Biển báo giao thông đường bộ hay còn được gọi là hệ thống báo hiệu đường bộ là hệ thống rất nhiều biển báo giao thông cung cấp thông tin cụ thể cho người tham gia giao thông và được chia thành 6 nhóm chính gồm: Biển chỉ dẫn, biển hiệu lệnh, biển phụ, biển báo cấm, vạch kẻ đường. Nhưng trong đó, biển báo được mọi người quan tâm nhất và quan trọng nhất là biển báo nguy hiểm. Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là gì? 

 

Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là gì?

Biển báo nguy hiểm và cảnh báo được sử dụng để thông báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất nguy hiểm hoặc những điểm cần lưu ý trên tuyến đường, từ đó giảm thiểu các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Khi gặp biển báo nguy hiểm và cảnh báo, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn.

Biển báo nguy hiểm có các đặc điểm sau:

– Biển báo nguy hiểm chủ yếu có hình tam giác đều, ba đỉnh lượn tròn; một cạnh nằm ngang, đỉnh tương ứng hướng lê trời, trừ biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên” thì đỉnh tương ứng hướng xuống dưới.

– Nhóm biển báo nguy hiểm thường có nền màu vàng, viền đỏ và có hình vẽ màu đen mô tả thông tin cần báo hiệu.

Biển báo vách núi nguy hiểm bên trái

Biển báo vách núi nguy hiểm W223a

  • Số hiệu biển báo: W.223a
  • Tên biển báo: Vách núi nguy hiểm
  • Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông để báo nguy hiểm đường đi sát vách núi ở bên trái. Dùng để báo nguy hiểm cho lái xe lái cẩn thận. Biển đặt ở nơi sắp vào đoạn đường đi sát vách núi vừa hẹp vừa hạn chế tầm nhìn.

Biển báo vách núi nguy hiểm bên phải

Biển báo vách núi nguy hiểm W223b

  • Số hiệu biển báo: W.223b
  • Tên biển báo: Vách núi nguy hiểm
  • Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông để báo nguy hiểm đường đi sát vách núi ở bên phải. Dùng để báo nguy hiểm cho lái xe lái cẩn thận. Biển đặt ở nơi sắp vào đoạn đường đi sát vách núi vừa hẹp vừa hạn chế tầm nhìn.