Biển báo đường 1 chiều là gì?

Biển báo đường 1 chiều là gì?

Trả lời

HỆ THỐNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM & Ý NGHĨA

Các loại biển báo đường 1 chiều giao thông đường bộ

 • Biển báo đường 1 chiều biển chỉ dẫn R 407a

Số hiệu biển báo đường 1 chiều chỉ cho phép đi thẳng theo chiều mũi tên ký hiệu R 407a. Tên biển báo “Biển đường một chiều”. Biển báo giao thông đường một chiều R 407a thường sẽ được đặt để đặt sau ngã ba và ngã tư. Loại biển này chỉ dẫn những đoạn đường xe sẽ phải chạy một chiều, chỉ cho phép các phương tiện giao thông đường bộ đi vào tuân thủ theo chiều mũi tên đã hướng dẫn (đi thẳng). 

  

 

 • Biển đường 1 chiều biển chỉ dẫn R 407b

Số hiệu biển báo đường 1 chiều: R.407b, tên biển báo đường 1 chiều. Biển báo đường 1 chiều R 407b thường sẽ được đặt trước ngã ba và ngã tư, biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chỉ được phép chạy một chiều. Chỉ cho phép các phương tiện giao thông đường bộ đi vào đường tuân thủ theo chiều mũi tên chỉ dẫn (quẹo phải).


 • Biển báo hiệu đường 1 chiều R 407a

Số hiệu biển báo đường 1 chiều: R 407c, tên gọi biển báo “đường một chiều”. Biển báo đường 1 chiều R 407c đặt trước ngã ba và ngã tư, biển chỉ dẫn đến những đoạn đường xe chỉ được chạy một chiều. Chỉ cho phép các phương tiện giao thông đường bộ được đi vào theo chiều mũi tên chỉ dẫn (quẹo trái).


 • Biển báo hiệu đường một chiều 102 cấm đi ngược chiều

Biển báo hiệu đường một chiều báo hiệu lệnh cấm đi ngược chiều để báo đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và xe thô sơ) được đi theo chiều đặt biển. Chú ý trừ các xe được phép ưu tiên dựa theo quy định. Đối biển báo đường một chiều thì với người đi bộ sẽ vẫn được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.

Phạt vi phạm biển cảnh báo đường 1 chiều

Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô:

 • Phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng với người điều khiển xe ngược chiều đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”. Trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều này và trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp dựa theo quy định (Điểm c khoản 5 Điều 5).
 • Tước quyền sử dụng GPLX 02 – 04 tháng (Theo Điểm c khoản 11 Điều 5).
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng với người điều khiển xe đi ngược chiều đường một chiều, đi ngược chiều đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 (Theo Điểm a khoản 7 Điều 5).
 • Phạt tiền từ 16.000.000 đến 18.000.000 đồng với người điều khiển xe ngược chiều trên cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định (Theo Điểm a khoản 8 Điều 5).
 • Bị tước đi quyền sử dụng GPLX 05 – 07 tháng (Theo Điểm đ khoản 11 Điều 5).

Đối với người điều khiển xe mô tô, gắn máy (kể cả xe máy điện), các xe tương tự xe mô tô và các xe tương tự xe gắn máy:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng với người điều khiển xe thực hiện các hành vi đi ngược chiều đường một chiều, hay đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm ngược chiều”. Trừ hành vi vi phạm quy định theo điểm b khoản 6 Điều này áp dụng cho các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (Theo khoản 5 Điều 6).
 • Bị tước quyền sử dụng GPLX từ 01 – 03 tháng (Theo Điểm b khoản 10 Điều 6).
 • Phạt tiền từ 4.000.000 đến 5.000.000 đồng với người điều khiển xe đi ngược chiều đường một chiều, ngược chiều trên đường có gắn biển báo“Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông. Có trừ hành vi vi phạm quy định theo điểm d khoản 8 Điều 6 (Theo Điểm b khoản 7 Điều 6).
 • Bị tước quyền sử dụng GPLX từ 02 – 04 tháng (Điểm c khoản 10 Điều 6).